Polityka prywatności

W ramach niniejszego serwisu internetowego stosowane są pliki cookies. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania cookies znajdą Państwo w naszej „Polityce Prywatności„.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

 1. TECHNOSTAGE Dawid Słota właściciel serwisu internetowego https://zasilania.com (dalej „Serwis”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
 2. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawy lub zmiany. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
 3. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez TECHNOSTAGE Dawid Słota wyłącznie w celach kontaktowych wskazanych w formularzach Serwisu. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu, w prawnie usprawiedliwionych celach, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług firmy TECHNOSTAGE Dawid Słota.
 4. Administratorem danych osobowych jest TECHNOSTAGE Dawid Słota.
 5. TECHNOSTAGE Dawid Słota nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika.
 6. Przetwarzane przez TECHNOSTAGE Dawid Słota dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 7. TECHNOSTAGE Dawid Słota gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 8. Polityka stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików przechowywanych na dysku komputera użytkownika Serwisu służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, stosowany jest jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu. Użytkownik może usunąć cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu.
 9. Serwis zwiera odnośniki/linki do innych stron WWW. TECHNOSTAGE Dawid Słota nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 10. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adresy e-mail podane w zakładce „Kontakt” Serwisu.
 11. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.

Nasi klienci

do naszych klientów należą m.in.:
Polski fundusz rozwoju Polski fundusz rozwoju